Етикети

„Препоръчвам ви моята смърт, доброволната смърт, която идва при мен, защото аз искам така… Да премахнеш себе си е най-похвалната измежду всички постъпки; чрез нея човек почти придобива правото да живее. Естествената смърт, която не е свободна, тня не идва когато трябва, тя е смърт на подлец. Ако обичаме живота, трябва да желаем една съвсем друга смърт, една свободна и осъзната смърт, без случайности и изненади.“

Фридрих Ницше

Advertisements