Етикети

От Театри

Вече една година сериозно се дебатира изграждането на първия небостъргач в страната ни

ПЛАМЕН ПЕТРОВ

В последните две години един от най бързо развивващите се отрасли на икономиката ни е строителството. Появяват се все по-странно изглеждащи сгради. Понякога архитектурният им облик е несъобразен със съществуващото зъстрояване, но като цяло не може да се отрече развитието на строителството. На този етап един от най-големите проблеми в този отрасъл е липсата на общи градоустройствени планове, които да са съобразени с нарастващата урбанизация и увеличаването на инфраструктурните нужди на населението.

Безспорно едно от най-големите строителни постижения в световен мащаб са небостъргачите. След първата им поява те са станали преди всичко символ на икономически прогрес. Събитията на 11 септември 2001, превърнаха този тип сгради в стремление на всички строители. България също не бе подмината. Вече една година изключително сериозно се води дебат върху това може ли да има небостъргач в страната ни или не. Мненията в гилдията се плояризираха – част от тях категорично застават зад идеята, а други я заклеймяват и изтъквата редица причини с които се опитвата да докажат невъзможността от издигането на небостъргач у нас.

Една от големите причини според родните ни строители и архитекти да не може да бъде издигнат небостъргач в някой от големите ни градове е това че България е в силно земетръсна зона. Тук аз бих посочил само един факт – Япония са в един от най-силно земетръсните райони на планетата, но въпреки това са издигнали доста небостъргачи. Така че изтъкването на този проблем е несериозно. Това че в страната ни не са правени сериозни геоложки проучвания и сейзмично райониране от 1982 година насам, е друго. Липсата на осъвременена сеизмична карта наистина е проблем за направата на небостъргач в страната ни, но как се строи каквото и да е без обновени данни? Геоложките проучвания са скъпа дейност, но трябва най-сетне да се отделят пари за да бъдат направени – дано да не стане късно, както обикновено се случва в България. Нужно ли е да се събори някоя сграда, за да се сетят управляващите държавни органи, че е нужно мащабно геоложко проучване на територията на страната ни?

Друг основна причина сроителството на небостъргач в България да е все още утопия е липсата на професионалсти, които биха били вероятни проектанти на такава сграда. Има редица български строителни инжинери и архитекти, които са участвали в екипи, които разработвата проекти за небостъргачи, но като цяло наиситна липсва компетентност в строителната гилдия.

И третата причина е липсата на отношение на управляващите структури по този въпрос. За издигането на такъв архитектурен височинен колос, в която и да е държава са необходими редица закони и нормативни актове чрез които да се регулира този процес. Разбира се този въпрос не е най-важният, но трябва ли да се пренебрегва? Не, защото издигането на небостъргач е една изключително отговорна дейност, най-малкото защото засяга естетическият облик на цял едни град.

Не на последно място трябва де се посочи една причина, която на този етап превръща строителството на небостъргач в страната ни в невъзможност. Това е системата на образование. Бъдещите строителни инжинери в страната ни са „абсолютно боси” по тази тема. Не бива един съвременен инжинер да няма макар и бегла представа що за сгради са небостъргачите и как се проектират макар и теоретично. Защото кой ако не новото поколение строителни инжинери ще участва в процеса на проектиране на небостъргачи?

Така че строителството на високи сгради в България на този етап остава все още доста напред в бъдещето. Въпреки всичко, радостен е факта че все повече този въпрос се популяризира и се дебатира както между професионалистите, така и сред обикновенния човек. Защото небостъргачите са такъв тип строителство, което засяга цялата общественост. А колкото повече се говори по този въпрос, толкова по-интересен става той за инвеститорите, които са един от най-съществените пунктове в процеса на проектиране на небостъргач. Такива едва ли ще липсват при изграждането на небостъргач в България имайки предвид географско-икономическото положение на страната ни.

Затова както се пееше в една песен „вдигни очи”! До няколко години наистина ще остържем небето!

Бургас май ще се сдобие със своя небостъргач?

От Театри

Вчера приключи изложбата на проекти за строителството на небосътргач в Бургас. Местоното население бе запознато с идеите за визията на такава сграда в градът им. Концесионерът на бургаския плаж „Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс“ ЕООД е основният инвеститор на сградата, която ще бъде с височина 154 метра. Според собственика на фирмата – Ваклин Стоевси, тази сграда ще се превърне в емблема на града.

Небостъргачът ще е на 45 етажа, като голяма част от тях ще се използват от световно известна хотелска верига. Останалите площи ще бъдат изпозвани за провеждането на обществени дейности. Предвижда се и изграждането на плувен басейн, скуош зала, както и балнеоложки център. Автомобилният поток ще бъде поет чрез подземен паркинг на няколко нива. А на покривното пристранстно на сградата ще има и вертолетна площадка при евентуална необходимост от евакуация.

Въпреки това бургазлии бях смутени от факта, защото… Сградата ще се изпълни в Морската градина на мястото на известната Ефендиева къща. Но… Инвеститорите са предвидили този архитектурен обект да бъде демонтиран от сегашното си място и да бъдат консервирани абсолютно всички негови части. В момента този процес тече и се заснема от четири камери монтирани в ъглите на двора. Директорът на Регионалния исторически музей Цоня Дражева обясни, че в последствие при издигане на небостъргача Ефендиевата къща ще бъде вградена в него на втория и третия етаж. Чрез заснемане процеса на демонтаж ще баде възможно пълното възстановяване на къщата.

Темата за небостъргач в Бургас раздвижи общественото мнение, но никой не е категорично против идеята. Така че май наистина остава малко време до издигането на небосътргач в България? Или трудното започва от тук нататък?

Реклами