Етикети

От Насипни струн…

Тази тетрадка има за цел да побере в себе си информация относно така популярната напоследък „Теория на струните“, която ту бива отричана, ту отново науката се завръща към нея. А защо това е така е сложен въпрос, но според повечето учени все още тази теория е „най-обещаващата идея за премостването на пропастта между квантовата механика и гравитацията” (Шон Карол – главен асистент в катедра Физика на Калифорнийския технологичен институт. Работи в сферата на теоретичната космология, теория на полето и гравитацията).

Голяма част от публикуваните материали нямат очевидна връзка с „Теория на струните“, но те имат за цел да запознаят интересуващият се по-обстойно с апаратите и механизмите за същинско разбиране на тази теория. Теория, която отвежда всичко в прегръдката на една елегантна вселена