Етикети

Геометрия
Върху плоскостта на живота
Проектирам пи ер квадрата на твоите ириси
умножен по корен кубичен от хипотенузния сбор
на бедрата ти
Получава се странен кръг с хомотетия по- малка от нулата
С разкъсани радиуси и изкривен диаметър
И блъскам се в гърчове, крещя и проклинам
Притиснат от хордата между права и крива
Аксиомата ясна е: любовта ми е дива

Алгебра
Втора производна от меката крива
На десния хълбок, когато заспиваш
Ускорена интерполация на мозъка
Матрица от всеки флуид
Логаритъм от болката, която убиваш
Ред на Фурие от мисли безредни
Интеграл втора степен от кожата бяла
Всяко настръхнало косъмче в областта на екстаза
Дефинира вдлъбнатината на трапчинката
Вляво над опашната кост
Подгръбначна прогресия
Живота е дума
Смъртта е заблуда
Плахостта ми редуцира в невронна регресия
Любовта ми е луда

Физика
Кохерентност на чувствата
Термоядрен синтез от грях и разкаяние
Атомен взрив на страст и страдание
Дифракция на възбудата
Интерференция на заблудата
Отвъдспектрална дъга между твоите зеници
Копнежи разливат се в мен
Лаская те със ръкавици

Астрономия
Бълнувайки раждам пулсари
Сънувайки убивам квазари
Сини джуджета създавам с дъха си
Червени гиганти взривявам в ума си
По твойта телесна еклиптика изтрелвам се
В орбита- сипи си кафе, долей го със бира
Къде си
Коя си
Пропадам
Пронизвам надира

Биология
Цитоплазмено някак си усещам главата си
Хипоталамуса май нещо съвсем се е збръмдзал-
На митохондрий се прави хромозомно объркан
Вестибулацията мисли си, че е менискус на гените
Съвсем се оплетох, кое в мен не работи
Фаринкса дращи ми
Не владея краката си

Химия
Менделеев и той пък, какви ги е свършил
Лавуазие се съмнявам, че дори е завършил
Но вижте, Пастьор не е сбъркал-
Преварявайте разума
Ексериментирайки с чувствата

…специален поздрав от мен

(Днес ми е тъжно и не мога да бъда сериозен.)

Реклами