Етикети

Това са инициалите на прочутата сред алхимиците формула, която събирала в себе си цялото им учение: Visita interiorem terrae rectificando invenies operae lapidem, с други думи, според превода на Жан Серевие, Слез в недрата на земята, дестилирайки ти ще откриеш камъка на творението.

Тези инициали образували инициатична дума, която изразява закона на процеса за преобразуване, отнасящ се до завръщането на човека към най-вътрешната точка на личността… което е равносилно на: Слез възможно най-дълбоко в себе си и намери неделимото ядро върху което ти ще построиш друга личност, нов човек (SERH, 138)

Кърт Селиман (SELM, 110 ) съставя текст и превод различаващи се в известна степен: Visita interiora terrae recitificando invenies occultum lapidem, или – изследвайки вътрешността на земята, пречиствайки ти ще откриеш скрития камък. Това е синтезираният израз на алхимичнитедействия, видени от различни гледни точки на преображението, било на ниво метал, било на това на човешкото същество. В последния случай, смисълът естествено се задълбочава: става дума човек сам да възстанови себе си, започвайки от различните равнища на безсъзнанието, на незнанието и на предразсъдъците, върху неоспоримото присъствие на човешкото съзнание, благодарение на което, човек може да открие иманентното и преобразуващо битие на Бог в него. Следователно, без значение кой от тези два текста и превода е по-добър, смисълът се свежда до едно и също.

Advertisements