Етикети

От Картини от ед…

Изумрудения скрижал

ПЛАМЕН ПЕТРОВ

Той се появява през Средновековието. Произходът му се приписва на Хермес -три пъти велик – Трисмегис, като истинския автор е неизвестен.; навярно е съдържал правилата на херметизма, които трябвало да идват от самия Бог. Безкрайно неясни, те са вдъхновени от мисълта на алхимиците, съсредоточават знанието, знанията, които се разкриват само пред посветени. „Това, което се намира долу, е като това, което се намира горе, а това, което е горе – като това което се намира долу; чрез тези неща стават чудесата на едно нещо. И тъй като всички неща са и произлизат от Едно, чрез посредничеството на Едно, то всички неща са създадени от това уникално нещо чрез приспособяване… Ти ще отделиш земята от огъня, тънкото от дебелото, внимателно, с голямо майсторство. То се издига от земята и слиза от небето, получава сила от висшите и низшите неща. По този начин ще придобиеш земна слава и всяка тъма ще избяга от теб.“ Тази програма и този метод би трябвало да доведе до Великото творение на алхимиците, което е не само превръщането на оловото в злато, но и това на материята в дух, или още повече – обожествяване на света. Това е идеята за еволюцията на литосферата към биосфера, а тя пък към ноосфера ( област от Земята, обхваната от разумната човешка дейност и преобразявана в съответствие с потребностите на човека).

Advertisements