„Две са нещата, които изпълват със задоволство изтръбушения ми свят – това са музиката и рисуването“ – Адолф Хитлер

следите на диктатора…